Norra Ågatan 7B

Norra Ågatan 7B, Arboga
1200m²

Industrifastighet 1h 25min från Stockholm i anslutning till E18/E20

Industrifastighet med centralt läge på Norra Ågatan 7 i Arboga. -INDUSTRIBYGGNAD med bra tillgänglighet. Byggnaden anpassad för hantering av långt gods med lagerytor under skärmtak i vardera gaveln samt industribyggnad i mitten. Travers som når såväl industrilokalen som lagerytor under skärmtak. Yta under skärmtak ca 2000 kvm. Industrilokal ca 1200 kvm. Möjlighet finns även att hyra delar av lokalen.

Samtliga byggnader är anslutna till fjärrvärme. Gårdsyta på 3000m2 är inhägnat samt asfaltbelagt med flera in/utfarter.

Total yta: 1200 m2

Michael Kejbert
Säljare